Programa Català de Refugi

El Programa Català de Refugi, promogut des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, du a terme un programa de mentoria social per a persones refugiades que coordinem des de la Coordinadora de Mentoria Social. Actualment, el programa busca nous mentors i mentores que vulguin ser importants per a algú important. T’interessa?

QUI POT SER MENTOR/A?
Per a ser mentor/a del programa, cal organitzar-se en un grup d’acollida d’entre 2 i 5 membres que ja es coneguin prèviament, ja que en la majoria de casos la relació de mentoria que es proposa és grupal. Busquem persones a partir de 25 anys, amb competències personals que incloguin el compromís, la responsabilitat, la constànciala tolerància a la frustració o la resiliència; que dominin el català i el castellà i que, en la seva vida quotidiana, tinguin contacte o participin en la vida social i/o cultural del municipi.

Les persones interessades en participar en el programa de mentoria del PCR poden enviar un correu a grupsacollida.tsf@gencat.cat indicant les dades personals i de contacte.

QUINA METODOLOGIA DE TREBALL SEGUEIX EL PROGRAMA DE MENTORIA?
El programa de mentoria del PCR crea tàndems de mentoria entre unitats familiars, o persones individuals (refugiats/des) amb grups d’acollida (mentors/es) amb el compromís d’ambdues parts mantenir un contacte periòdic (2-4 hores setmanals) durant 8 mesos. Un cop les persones voluntàries s’hagin presentat com a candidates i abans de ser emparellades en tàndem, caldrà realitzar una entrevista amb un/a psicòleg/a per garantir la idoneïtat del perfil i de les motivacions personals envers la mentoria. I finalment, els i les seleccionats/des assistiran a una formació inicial de 12 hores sobre el significat i compromisos de la mentoria, la protecció internacional i d’altres recomanacions d’utilitat.

Des del moment que es crea el tàndem fins que es tanca la relació de mentoria, els grups d’acollida compten amb el suport i la supervisió d’un equip de professionals que fa el seguiment tècnic del funcionament i la qualitat de la relació de mentoria, aporta recursos i dóna resposta als dubtes que puguin tenir les persones mentores.